Uvjeti korištenja i poslovanja

Uvjeti kupnje putem web shopa
1. OPĆE ODREDBE

Nositelj svih prava na internet domeni www.Moonshine Gourmet Shop je Cumpania d.o.o. iz Glavna 93, Kamenac. Korištenjem usluge Web Shopa Moonshine Gourmet Shop i svih pridruženih stranica na domeni www.moonshinefoods.com smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Web Moonshine Gourmet Shop, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web Shopa Moonshine Gourmet Shop, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.Pružatelj usluge internet prodaje putem Web Shopa Moonshine Gourmet Shop je Cumpania d.o.o. iz Glavna 93, Kamenac,OIB: 22800051321 .
Korisnike stranica upućuje se da se prethodno kupovini upoznaju sa Uvjetima prodaje, te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. Cumpania d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Cumpania d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Web Shopa Moonshine Gourmet Shop u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Isto tako, Cumpania d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web Shopa Moonshine Gourmet Shop u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Web Shopa Moonshine Gourmet Shop odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web Shopa Moonshine Gourmet Shop od maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Cumpania d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni www.moonshinefoods.comu ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Web Shop Moonshine Gourmet Shop se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.Moonshine Gourmet Shopt.com zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.www.Moonshine Gourmet Shop.com

*** Slike proizvoda na Web Shopu Moonshine Gourmet Shop su odgovarajuće navedenom proizvodu ali se boja može razlikovati u nijansi ovisno kako je podešen monitor na kojem kupac pregledava slike , te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove. Web Shop Moonshine Gourmet Shop će nastojati na web stranicama www.moonshinefoods.comobjavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

  1. ONLINE KUPOVINA PUTEM “WEB SHOPA Moonshine Gourmet Shop
    SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Cumpania d.o.o. za sklapanje Ugovora, te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Cumpania d.o.o.-a, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Registracijom u Web Shopu Moonshine Gourmet Shop i/ili prijavom na Newsletter, korisnik daje suglasnost da ga Web Shop Moonshine Gourmet Shop u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti se sa liste primatelja Newslettera.

Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Web Shopa Moonshine Gourmet Shop uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) toga proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe u Web Shopu Moonshine Gourmet Shop, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom i telefona s ljudskim posredovanjem. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail korisnika biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni www.Moonshine Gourmet Shop.com, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su u istoimenoj rubrici.

Sve cijene proizvoda na web stranicama www.moonshinefoods.comkonačne su, sa uključenim PDV-om jer je Cumpania d.o.o. u sustavu PDV-a . Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti prodaje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu, Cumpania d.o.o., na jedan od slijedećih načina:
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani ili neregistrirani korisnik Web Shopa Moonshine Gourmet Shop

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Cumpania d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između kupca i Cumpania d.o.o. zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen email koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14), ovi Uvjeti, te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik/kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Cumpania d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Cumpania d.o.o. , Glavna 93, 31309 Kamenac) ili elektroničkom poštom na: info@moonshinefoods.com, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa,. Također, obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama Web Shopa Moonshine Gourmet Shop u rubrici „Sklapanje i raskid ugovora o prodaji“. Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Cumpania d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je kupcu ili trećoj osobi koju je kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Cumpania d.o.o. u, odnosno Web Shop Moonshine Gourmet Shop zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Cumpania d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu Cumpania d.o.o., Glavna 93, 31309 Kamenac bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Cumpania d.o.o. , uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Ako je na zahtjev kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, kupac je dužan platiti tvrtki Cumpania d.o.o., iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je kupac obavijestio tvrtku Cumpania d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ili ručno ispuniti i poslati.

  1. OBRAZAC ZA RASKID UGOVORA / UVJETI PROCESA KUPOVINE

Osnovne karakteristike proizvoda (sirovinski sastav, dostupne veličine, te boje), cijene, posebne akcije i pogodnosti odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda vidljive su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe.

Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK)na dijelu Web Shopa na hrvatskom jeziku, te u Eurima(EUR) na dijelu Web Shopa na engleskom jeziku. Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na stranicama www.moonshinefoods.comobuhvaćaju PDV jer je tvrtka Cumpania d.o.o. u sustavu PDV-a. Cumpania d.o.o. tretira odabrane proizvode u košarici registriranog korisnika kao narudžbu, te zadržava pravo otkazati je iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, Cumpania d.o.o. će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti korisnika na njegovu e-mail adresu ili putem upisanog kontakt telefona.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju kupac može kontaktirati Cumpania d.o.o. na e-mail adresu info@moonshinefoods.com ili na telefonski broj 095 1997 670 kako bi provjerili je li narudžba zaprimljena.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni www.moonshinefoods.comi njenim podstranicama, odnosno: ime, naziv, OIB i sjedište trgovca načinima na koje može iznijeti svoje prigovore; informacije i proizvodima koji se nude, te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, informacije o troškovima dostave proizvoda; kao i informacije o načinu plaćanja, te načinu i roku isporuke proizvoda.

Web Shop Moonshine Gourmet Shop (Cumpania d.o.o.) je obvezan dostaviti korisniku/kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom ili nekom drugom dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, korisnik/kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

  1. NAČIN PLAĆANJA

Naručene proizvode kupac će prodavatelju platiti: Uplatom na račun tvrtke Cumpania d.o.o. Nakon narudžbe podaci za uplatu stižu na Vašu e-mail adresu. Podatke iskoristite za uplatu internet bankarstvom ili općom uplatnicom u pošti, banci, poslovnici FINA-e ili bilo kojem drugom mjestu na kojem plaćate račune. Potvrdu o uplati ili kopiju potvrđene uplatnice šaljite u odgovoru na email koji Vam je stigao. Pošiljku šaljemo u roku nakon primljene uplate.

Naša poslovna banka je OTP Banka D.D.
IBAN: HR4124070001100542885

SWIFT/BIC: OTPVHR2X

Uplatite direktno na naš bankovni račun. Koristite identifikacijski broj narudžbe kao poziv na broj, model HR00. Vaša narudžba bit će isporučena kad sredstva budu vidljiva na našem računu.

Otkupom pošiljke (pouzećem). Pošiljku Vam šaljemo nakon primljene i potvrđene narudžbe na adresu koju ste upisali u obrascu. Iznos otkupnine za pošiljku uplaćujete u gotovini dostavljaču za što preporučamo da imate pripremljen točan iznos. Za ovu vrstu dostave obračunavamo dodatnih 10 kn troškova (za iznose do 300 kn), a dostavljaču je potrebno platiti još 1,85% na ukupan iznos. Ova vrsta plaćanja vrijedi za dostavu pouzećem koju vrši dostava služba po izboru Cumpania d.o.o.

Kreditnom, odnosno debitnom karticom jednokratno preko sustava CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem Interneta s kreditnim karticama  Visa Premium, Visa Inspire i Maestro karticama PBZ-a te Diners i Discover karticama, te obročno plaćanje Diners karticama. Omogućeno je plaćanje za korisnike debitnih Maestro, Mastercard i Visa kartica sljedećih banaka: Erste&Steiermärkische bank, Istarska kreditna banka, Jadranska banka, Kentbank, Kreditna banka Zagreb, Sberbank, i Slatinska banka. 

Vaše podatke štiti sustav CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem Interneta. Cumpania d.o.o.  nema uvid u podatke s Vaše kartice, već to ima samo kartična kuća, vlasnik kreditne kartice.

Uplata preko servisa PayPal. Ukoliko narudžbu plaćate putem PayPal servisa, valutu na web shopu potrebno je prebaciti u EUR ili USD klikom na pripadajući gumb. PayPal ne prihvaća hrvatske kune prilikom plaćanja.

IZJAVA O SIGURNOSTI KOD PLAĆANJA

Primjenjuju se najmoderniji standardi u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između sustava za plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

CIJENA I UVJETI DOSTAVE

Trošak dostave u cijelosti plaća kupac. Dostavu vrši tvrtka po izboru tvrtke Cumpania d.o.o. Cijena dostave za Hrvatsku je 32,00 kn.
Za iznos narudžbe iznad 300,00 kn trošak dostave u cijelosti snosi Cumpania d.o.o.
Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 5 – 7 radna dana od dana zaključene narudžbe.
Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 10 radnih dana.
U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca ćemo o tome odmah obavijestit.

Cijena dostave za ostale destinacije osim Hrvatske.

Zona 3 

U ovoj zoni predviđena je dostava za zemlje: Austrija, Belgija, Bugarska, Danska, Mađarska, Nizozemska, Rumunjska
Cijena dostave je: 58kn.
Rok dostave je: 3 do 7 radnih dana

Zona 4

U ovoj zoni predviđena je dostava za zemlje: Češka, Njemačka, Poljska, Slovenija
Cijena dostave je: 52kn.
Rok dostave je: 3 do 7 radnih dana

Zona 5

U ovoj zoni predviđena je dostava za zemlje: Estonija, Francuska, Itaija, Latvia, Španjolska, Ujedinjeno Kraljevstvo
Cijena dostave je: 77kn.
Rok dostave je: 3 do 7 radnih dana

Zona 6

U ovoj zoni predviđena je dostava za zemlje: Finska
Cijena dostave je: 103kn.
Rok dostave je: 3 do 7 radnih dana

Zona 7

U ovoj zoni predviđena je dostava za zemlje: Grčka
Cijena dostave je: 90kn.
Rok dostave je: 3 do 7 radnih dana

Zona 8

U ovoj zoni predviđena je dostava za zemlje: Litva, Luxemburg, Portugal, Slovačka
Cijena dostave je: 65kn.
Rok dostave je: 3 do 7 radnih dana

Zona 9

U ovoj zoni predviđena je dostava za zemlje: Irska
Cijena dostave je: 109kn.
Rok dostave je: 3 do 7 radnih dana

Zona Ostatak svijeta

U ovoj zoni predviđena je dostava za sve zemlje koje nismo spomenuli u ostalim zonama.
Cijena dostave je: 150kn.
Rok dostave je: 7 do 14 radnih dana

ZAMJENE, REKLAMACIJE I PRIGOVORI, TE MATERIJALNA ODGOVORNOST

Ukoliko kupac primi proizvod koji želi zamijeniti za drugu veličinu ili drugi proizvod, to može učiniti kontaktiranjem tvrtke Cumpania d.o.o. na tel. 095 1997 670
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne mogu oštetiti. Kupac bi trebao prilikom preuzimanja pregledati pošiljku, te ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja/nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste, budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Cumpania d.o.o., Vinež 61 B,52220 Labin, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
Ukoliko kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na e-mail adresu: info@moonshinefoods.com, sjedište: Cumpania d.o.o., Vinež 61 B, 52220 Labin, ili usmeno na broj telefona 095 1997 670

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, odnosno trganjem materijala, ili drugih sastavnih dijelova proizvoda, koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.

Također, naglašava se da prema čl. 43 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), st. 5. i 6., postoji pravo da, ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na kupca (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na kupca/potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda.

Proizvod koji se reklamira mora sadržavati originalnu ušivenu etiketu ili deklaraciju proizvođača robe.

ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA/KUPACA

​Web Shop Moonshine Gourmet Shop se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Web Shopa, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Web Shop Moonshine Gourmet Shop može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Web Shopu Moonshine Gourmet Shop. Web Shop Moonshine Gourmet Shop (Cumpania d.o.o.) nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, a ukoliko navedeni nisu u domeni Web Shopa Moonshine Gourmet Shop. Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Cumpania d.o.o. na e-mail adresu: info@moonshinefoods.com.

Cumpania d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Web Shop. Web Shop Moonshine Gourmet Shop prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web Shopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Prema zakonu Europske unije, Cumpania d.o.o. obavještava korisnike da web stranica www.moonshinefoods.com koristi kolačiće (Cookies) kako bi mogla osigurati najvišu kvalitetu usluge.
Kolačići u pregledniku korisnika omogućuju rad svih funkcija internetskog portala, te prilagodbu određenog sadržaja posebno za pojedinog korisnika te analizom posjeta stalno poboljšava internetski portal.

Kako se kolačići (Cookie) pohranjuju korisnik može podesiti u postavkama preglednika. U svrhu poboljšanja iskustva pregledavanja web stranica, Cumpania d.o.o. mora na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (kolačića – eng. naziv cookies). Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu, no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. Cumpania d.o.o. je obvezan prije spremanja kolačića zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem web stranice www.moonshinefoods.com korisnik pristaje na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića korisnik i dalje može pregledavati web stranicu, no neke njezine mogućnosti mu mogu biti nedostupne.

ŠTO JE KOLAČIĆ?

Kolačić je informacija spremljena na računalo korisnika od strane web stranice koju je posjetio. Kolačići obično spremaju postavke korisnika, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada korisnik ponovno otvoriti istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Navedeno omogućava da Cumpania d.o.o. prikaže informacije prilagođene potrebama svakog pojedinog korisnika.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je ime ili adresa e-pošte korisnika). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako korisnik navedeno omogući – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama za koje im korisnik nije dao dozvolu i ne mogu pristupiti drugim datotekama na računalu korisnika. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića korisnicima nisu vidljive. Ipak, korisnik može promijeniti svoje postavke internet preglednika na način da isti može sam birati želi li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti na način da obriše spremljene

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 8 st. 2 Zakona o zaštiti potrošača (Nar. Nov., br. 79/07., 125/07. – isp., 79/09 i 89/09. isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Cumpania d.o.o., Glavna 93, 31309 Kamenac ili na e-mail info@cumpania.hr. Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Na prigovoru obavezno navesti ime i prezime, te adresu ili e-mail za dostavu odgovora.

 

PRAVNI PODACI:
Naziv: Cumpania d.o.o.
Sjedište: Glavna 93, 31309 Kamenac – K. Vinogradi

OIB: 19342651505

OTP Banka D.D. Hrvatska – Croatia –

IBAN: HR4124070001100542885

SWIFT/BIC: OTPVHR2X

Direktor: Vjekoslav Ostojić

Temeljni kapital: 21.000,00 kn